Річний звіт керівника про діяльність закладу освіти.

Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178, зміст звіту зроблений на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педколективом та громадськістю».

Мета: Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

Завдання звітування:

 1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.
 1. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:

 • Конституції України;
 • Закону України «Про освіту» від 05.09.2017; Закону України «Про дошкільну освіту»;
 • «Положення про дошкільний навчальний заклад»;
 • Закону України «Про охорону праці» ;
 • Закону України «Про цівільну оборону»;
 • Закону України «Про дорожній рух»;
 • Закону України «Про відпустки»;
 • Закону України «Про мови»;
 • Державного стандарту – «Базового компоненту дошкільної освіти»;
 • Програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля»;
 • Програми «Освіта.Україна ХХІ століття»;
 • Парціальними програмами «Про себе треба знати про себе треба дбати»;
 • Програми «Дитина у світі дорожнього руху».

А також, Статуту та річного плану роботи закладу на 2018-2019 н. р., плану на літньо-оздоровчий період.

Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей; формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту; виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.

Безпосереднє керівництво дошкільним закладом здійснюю я, директор, згідно з Статутом.

Дошкільний навчальний заклад розрахований на 245 місць, а в 2018 – 2019 н. р виховувалися  290  дітей раннього та дошкільного віку.

Групи комплектуються залежно від умов роботи закладу та віковими ознаками.

У дошкільному закладі функціонують 10 груп для дітей дошкільного віку, 3 групи раннього віку.

Зараховування дітей до дошкільного закладу здійснюється  згідно електронної реєстрації та на підставі заяв батьків, направлення управління освіти виконавчого комітету   Вараської  міської ради, медичної довідки про стан здоров’я дитини, ксерокопії свідоцтва про народження дитини. Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок)  № 6 працює з 7.00 – до 19.00 годин

Навчальний рік у дошкільному закладі починається з 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня по 31 серпня (літньо – оздоровчий період) у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей.

Дошкільний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та літньо-оздоровчий період.

План роботи  схвалюється педагогічною радою закладу та затверджується  керівником закладу.

 1. 1. Персональний внесок керівника з підвищення рівня організації навчально-виховного процесу у навчальному закладі.

 

Директором закладу вжиті відповідні заходи щодо охоплення навчанням дітей 5-ти річного віку:

На виконання Закону України “Про дошкільну освіту”, листа МОН України від 18.12.2000 року “Про організацію роботи з дітьми старшого дошкільного віку, Інструктивно – методичного листа МОН України від 04.10.2007 року « Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні заклади”, «Про здійснення соціально – педагогічного патронату» (від 17.12.2008 №1/9 – 811 ) протягом року здійснювався педагогічний патронат над дітьми 0 – 5 років, які проживають на закріпленій території за нашим закладом, але не відвідують його. Діти п’ятирічного віку нашого мікрорайону 100 % охоплені  дошкільною  освітою.

1.2.Створення умов та вжиті заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес

Планування роботи дошкільного навчального закладу  здійснювалося відповідно до Інструктивно – методичного листа Міністерства освіти і науки України «Планування роботи в дошкільних навчальних закладах» від 3 липня 2009 року. Саме річним планом регламентувалася організація методичної роботи дошкільного навчального закладу, заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у освітньо – виховний  процес, згідно з концептуальними засадами Базової програми. Для забезпечення системного підходу до реалізації завдань дошкільної освіти в дошкільногому навчальному закладі  функціонує методичний кабінет, який є науково – методичним осередком для педагогів та батьків. Протягом 2018-2019 навчального року кабінет поповнився наочно – дидактичними посібниками, науковою, навчально – методичною літературою, посібниками, відео – аудіо записами. Під керівництвом вихователя – методиста Л.Ткач . Педагогічний колектив має змогу здійснювати переорієнтацію всього освітньо-виховного процесу з навчального на розвивальний. Вихователі користуються сучасними науковими розробками, авторськими методиками, розробками занять, свят та розваг, матеріалами з досвіду роботи кращих педагогів, періодичними педагогічними виданнями .

Педагогам дошкільного закладу надана можливість впроваджувати різні форми підвищення фахового майстерності: самоосвіта, взаємовідвідування методичних заходів, колективні перегляди, використання кращого досвіду вихователів закладу, міста, проходження курсів підвищення кваліфікації в м. Рівне.

Вихователі дошкільного навчального закладу використовують сучасні, інноваційні технології під час проведення освітнього процесу:

п/п

Назва педагогічної технології, автор Педагоги, які використовують технології
1 «ТРВЗ у роботі з дітьми» гр.№5,8,9,11 – Н. Гарбар, С. Федінчик, Н. Вихрик, Л. Бенза, Л. Ткач, О. Леончук, О. Павлючик , М. Курець.
2. «Навчання читання за методикою Л. Шелестової» гр.№1,7,5,8,9,11,12,13,14 – Т. Шух, В. Палій, Н. Гарбар, С. Федінчик, О. Бедик, Л.Остпчук, В. Дуброва , М. Ковтунович, І. Стельма, О. Ковальчук, Н. Вихрик, Л. Бенза, М. Шишко  , М. Гребень, В. Кононенко, Т. Савонік, Г. Федінчик, О. Приступа
3. «Використання прийомів ейдетики в роботі розвивально інтелектуальних здібностей дошкільнят» гр.№7 –  В.Нікітчук, Ю.Костюкова.
4. «Виховання гуманістично-спрямованої особистості дошкільників на засадах педагогічної спадщини В. Сухомлинського» гр. №12;14- Г.Федінчик, О. Приступа, В. Кононенко, Т. Савонік
5. Пісок, як матеріал для  розвитку творчості та навчання дітей». гр.№1 -14
6. «Навчання читання дітей за методикою М. Зайцева гр.. №10, – В. Остапенко, О. Павлусь.
7. Використання в роботі наборів геометричних фігур «Блоків Дьєнища» Гр.. №10, – В. Остапенко, О. Павлусь.
8. «Навчання дітей описовим розповідям з використанням схем- моделей за методикою Т. Ткаченко гр.. №1, В. Палій, В. Палій.

У січні 2019 року педагоги закладу приймали участь у міському фестивалі фото проектів : «Заклад дошкільної освіти – території єдності» у номінації «Гармонія краси і руху» зайняли ІІ місце, участь у конкурсі приймали педагоги: В. Дуброва, М. Гребень, Т. Шух, В. Палій, В. Пархомчук, Р. Яйченя, Л. Бак. Та у квітні місяці приймали участь у міському фестивалі педагогічних ідей «Гуманізація освітнього простору у вимірі педагогіки В.О. Сухомлинського, у якому зайняли І місце. У конкурсі приймали участь слідуючі педагоги: М.Ковтунович, В.Дуброва, Г.Федінчик, В.Кононенко, Т.Савонік. Також у травні  місяці 2019 року  був проведений  міський семінар-практикум на тему: «Формування ігрової компетенції дошкільників», який   пройшов на хорошому професійному рівні. Хочеться  відмітити вихователів: М. Гребень, Т. Шух, В. Палій.

Цей захід отримав позитивну оцінку з боку педагогів дошкільних закладів міста, методиста  управління освіти Вараської  міської ради Т. Мороченець.

 • Організація різних форм виховної роботи

Освітньо – виховний процес у дошкільному закладі здійснюється відповідно до  програми розвитку дитини «Українське дошкілля» та парціальними програмами « Про себе треба знати, про себе требу дбати», «Дитина у світі дорожнього руху».

Рішення про вибір програм обговорено й схвалено педагогічною радою закладу ( протокол № 4 від 31.08.2018р).

Учасниками освітньо – виховного процесу дошкільного закладу є: діти, педагогічні працівники, молодшо обслуговуючий  персонал, батьки (особи, які їх заміняють), представники громадськості , які беруть участь у освітньо – виховній роботі.

Основною формою організаційної роботи навчальної діяльності дітей дошкільного віку у нашому дошкільному закладі залишаються заняття з різних видів діяльності.

У дошкільному закладі вихователі проводять заняття індивідуальної та групової форми організації, тематичні, комплексні, комбіновані, інтегровані, підсумкові.

Освітній процес у дошкільному закладі умовно розподіляється на 3 складових блоки.

– Тривалість занять для дітей раннього віку – 10- 15 хвилин;

– Молодшого дошкільного віку – 15 – 20 хвилин;

– Старшого віку – 25 – 30 хвилин.

Організація життєдіяльності дітей включала в себе гурткову роботу, трудову діяльність, самостійну художню діяльність, роботу з безпеки життєдіяльності. Проводились Дні здоров’я, свята, ранки, екскурсії, музично – спортивні розваги, організовувалися конкурси, вікторини та виставки дитячих малюнків та поробок, спільних робіт з батьками та вихователями.

 1. Залучення додаткових джерел фінансування навчального закладу та їх раціональне використання

Матеріально-технічна база закладу поліпшувалась за рахунок бюджетних коштів. Заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази навчального закладу – є одним із провідних напрямків роботи директора та ради закладу. До початку навчального року  працівниками було проведено поточні та косметичні  ремонти:

 • Хорчоблок
 • Пральня
 • За бюджетні кошти було проведено ремонт туалетних кімнат гр. № 11.

Дошкільний заклад забезпечений м’яким та твердим інвентарем, посудом та іншими господарчими товарами: придбані сучасні дитячі меблі, іграшки відповідно до віку дітей, спортивний інвентар, методичні посібники, дидактичний матеріал, канцелярські товари.

Фінансово – господарська діяльність дошкільного навчального закладу  у 2018-2019 н. р. здійснювалась згідно з річним планом.

Інформація про використання коштів

на придбання товарів, робіт та послуг в ДНЗ №6 за 2018 року

згідно бюджету

№ п/п Дата надходження Назва Сума
1 2018 Дезінфікуючі засоби 11429,50
2 Миючі засоби 15954,00
3 Сантехнічні складові 1371,00
4 Іграшки 27092,75
5 Меблі 20148,30
6 Фарби 5263,50
7 Спортивний інвентар 3590,00
8 Канцелярські товари 11916,88
9 Текстиль 43134,00

Проведений сантехнічний ремонт на суму 112 000,00 а саме:

 1. Ремонт труб опалення із повною заміною радіаторів опалення: спортзал, пральня, гр. №5, 13.
 2. Часткова заміна труб у підвальному приміщенні,
 3. Заміна засувки на елеваторі басейна.
 4. Заміна змішувачів гр.№8,3, кухня,
 5. Ремонт в туалетних кімнатах гр. 8, часткова заміна унітазів, змішувачів до умивальників.
 1. Вжиті заходи щодо забезпечення навчального закладу кваліфікованими педагогічними кадрами та доцільність їх розстановки

 

Графічний аналіз кваліфікації , освіти, віку педагогів дошкільного навчального закладу №6

станом на 01.01.2019 року

Всього педагогів: 33

Рівень кваліфікації Рівень освіти Стаж педдіяльності (роки) Вік (роки)
Вища категорія І категорія ІІ категорія Спеціаліст Вихователь-методист Старший вихователь Вища-дошкільна Вища педагогічна Середня дошкільна 15 років і більше 10 – 15 років 5 – 10 років До 5 років 55 40 – 55 30 – 40 20 – 30
2 3 3 23 3 1 22 2 9 16 3 7 7 3 5 14 11

З метою підвищення  теоретичного рівня та фахової підготовки педагогів у 2018-2019 н. р. пройшли  курсову перепідготовку такі педпрацівники: А. Точинська, Л. Ткач, Л. Бенза, М. Гребень, Л. Бак, В. Бубка

Отримані знання педагоги впроваджували в практику роботи з дітьми. Це питання, які стосуються реформування дошкільної галузі: впровадження сучасних освітніх технологій, використання нетрадиційних  форм  роботи з дітьми, планування і ін. Важливим фактором у підвищенні майстерності педагогів є робота з фаховою періодичною пресою та новою  методичною літературою, якої в достатній  кількості є в закладі, Це дає можливість овітньо – виховну  роботу організувати відповідно сучасних вимог.

Педагогічними кадрами та обслуговуючим персоналом дошкільний заклад укомплектований згідно з штатним розписом, праця педагогів упорядкована відповідно до нормативних норм, передбачених колективним договором. Протягом навчального року  атестацію пройшли 8 педагогів, а саме: керівник музичний Л. Бак; інструктор з фізкультури Р. Яйченя; вихователі: В. Дуброва, М. Гребень, В. Палій, В. Остапенко, В. Пархомчук, Т. Шух.

 

 1. Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я дітей та працівникі. Забезпечення організації харчування та медичного обслуговування вихованців

Одним з приорітетних напрямків керівника є забезпечення соціального захисту, збереження та зміцнення здоров’я дітей і працівників закладу. Раціон харчування збалансований згідно вимог організму дитини в білках, жирах, вуглеводах, мінералах та вітамінах на добу.

Дошкільний заклад на належному рівні підготувався до літнього оздоровчого періоду: придбали необхідну кількість дезінфікуючих і миючих засобів, завезли  пісок, відремонтували малі архітектурні форми, спортивний майданчик тощо. Велика увага приділялась питному режиму та сезонному одягу дітей. В літній період діти в недостатній кількості споживали фруктів, соку.

Харчоблок забезпечений всім необхідним інвентарем. Порядок організації харчування дітей здійснювався згідно чинного законодавства. Діти пільгових категорій одержують безкоштовне харчування та з оплатою 50%. Я та вихователі тримаємо на постійному контролі оплату за харчування, борги по батьківській оплаті є щомісяця, на, що слід звернути особливу увагу.

Режим харчування в закладі трьохразовий. Продукти харчування та продовольча сировина надходять в дошкільний навчальний заклад разом із супровідними документами, які свідчать про їх походження та якість. Завозять продукти регулярно. Заявки на них виконуються в повному обсязі. Графік видачі їжі з харчоблоку дотримується. Розподіл їжі за об’ємом протягом дня виконується. Щоденне меню складається з урахуванням наявних продуктів харчування. Строки реалізації продуктів дотримуються. Видача страв з харчоблоку проходить після зняття проби старшою сестрою медичною. Добова проба щоденно залишається на харчоблоці. Вихователями усіх вікових груп ведеться планомірна роботу щодо формування навичок культури харчування дошкільнят, консультативна робота щодо харчування дітей вдома.

Адміністрація постійно контролює якість страв та харчування дітей на групах. За результатами контролю проводяться індивідуальні бесіди, видаються накази та заслуховуються питання про харчування на нарадах при директору та виробничих нарадах. Контроль за якістю харчування, санітарно-гігієнічним станом дитячого закладу ведеться і з боку міської СЕС, про що свідчать акти перевірок. Пропозиції вказані в актах, виконуються згідно зазначених термінів. В січні місяці 2019 року була здійснена перевірка Володимирецьким районним управлінням ГУ Держпродспоживслужби в Рівненській області.

Медичне обслуговування вихованців дошкільного навчального закладу здійснюється сестрами медичним старшими В. Бубки та Т. Сергійчук.  Відповідно до графіку та за наявності вакцин медсестрами проводилися  щеплення дітям в умовах дошкільного закладу, проводилися огляди лікарями-спеціалістами дітей старшого віку, антропометричні виміри дітей, оформлення карток до школи.

Санітарно-освітня робота серед батьків проводиться через санбюлетені, бесіди, консультації. Розроблено заходи спрямовані на адаптацію новоприбулих дітей, зниження захворюваності в осінній період, а також роз’яснювальної роботи серед батьків щодо ізоляції хворих дітей з дитячого колективу для швидшого їх одужання. Безпосередньо у групах проводиться консультативна робота з батьками щодо оздоровлення дітей вдома та в умовах дошкільного закладу. Кожен працівник закладу 2 рази на рік проходить обов’язковий медичний огляд, який фіксується в індивідуальних медичних книжках.

Педагогічним працівникам закладу надається щорічна відпустка з наданням матеріальної допомоги на оздоровлення – згідно діючого законодавства (ст.57) Закону України «Про освіту», молодшому  обслуговуючому  персоналу – згідно Колективної угоди.

 1. Дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм:

Відповідно до Закону України «Про охорону праці», було проведено навчання та перевірку знань працівників з охорони праці, повторні та позапланові інструктажі з охорони праці, з охорони життя і здоров’я дітей в ДНЗ, пожежної безпеки, надання першої медичної допомоги. Двічі на рік, до оздоровчого періоду та початку навчального року, проводилося випробування спортивного та нестандартного обладнання на території дошкільного закладу, в спортивній залі та в групових. У січні місяці 2019 року приймали участь у всеукраїнському  огляді – конкурсі  з охорони праці.

Робота педагогічного колективу та всіх робітників дошкільного закладу щодо профілактики дитячого травматизму будується на Базовому компоненті дошкільної освіти в Україні та програми розвитку  дитини «Українське дошкілля» яка спрямовує роботу педагогів на формування у дошкільників певної життєвої позиції, елементарної життєвої компетентності. Ми вважаємо, що тільки систематична робота з дітьми щодо безпеки життєдіяльності може виробити в дитячій свідомості стереотипи безпеки в життєвому середовищі.

Протипожежна безпека у дошкільному навчальному закладі посідає важливе місце в організації всієї роботи з охорони праці. Розроблено плани евакуації дітей на випадок пожежі, призначено відповідальних осіб. Проводяться евакуаційні заходи на випадок виникнення пожеж, Тиждень безпеки дитини згідно з наказом по дошкільному навчальному закладі.

Щороку по завершенню Тижня безпеки дитини узагальнюються одержані знання у своїх творчих роботах (малюнки), які розміщують на тематичному стенді та видається підсумковий наказ. 12.10. 2018 року була здійснена перевірка Головним управління Державної служби в Україні з надзвичайних ситуацій в Рівненській області інспектором І. Шевчуком та у травні 2019. Для вивчення правил пожежної безпеки , травмування і загибелі дітей на пожежах через дитячі пустощі та необережне поводження з вогнем

проведена зустріч-екскурсія 29.05.2019 для дітей з процівниками Кузнецовського міського сектору ДПРЗ-6 ГУ ДСНС України у Рівненській області .

Між адміністрацією і трудовим колективом закладу складений Колективний договір, ухвалений на зборах трудового колективу у червні 2018 року. Цей договір є нормативним актом, на підставі якого здійснюється регулювання соціально – економічних, виробничих і трудових відносин.

Щодо соціально – трудових пільг, гарантій, компенсацій адміністрація та орган профспілкової первинної організації забезпечують належні умови соціального захисту працівників.

Зобов’язання адміністрації, передбачені колективним договором, ретельно виконуються.

Між адміністрацією та профспілковим комітетом існує тісний зв’язок. Мною, як директором, постійно подаються подання на узгодження всіх штатних одиниць. Члени профспілкового комітету є членами атестаційної комісій, з організації техніки безпеки, пожежної безпеки, охорони праці.

Адміністрація та профспілка разом виступають за належний контроль у навчально – виховній роботі, оздоровчій та культурно – масовій роботі.

Мікроклімат в колективі можна визнати позитивним.

Створені належні умови для здійснення освітньо – виховної роботи, відносини з керівництвом та колегами стабільні, доброзичливі. Кожен працівник добросовісно відповідає за свій об’єм роботи, з відповідальністю відносяться до виконання своїх функціональних та посадових обов’язків. Творча атмосфера у колективі відповідає високому рівню професійності працівників. Провідним у роботі дошкільного закладу є забезпечення фахового удосконалення щодо формування освіти, реалізації принципів її гуманізації, демократизації, переорганізації процесу навчання та головне – розвитку особистості дитини.

5.1. Надання соціальної підтримки та допомоги дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям з малозабезпечених сімей:

На початок навчального року було складено та подано до управління освіти списки дітей пільгових категорій: діти з багатодітних сімей, малозабеспечених отримували харчування – з 50% знижкою, АТО – безкоштовно.

5.2. Моральне та матеріальне стимулювання працівників, організація їх відпочинку та оздоровлення:

З метою морального стимулювання кращі педагоги та обслуговуючий персонал. за успіхи в роботі, адміністрацією дошкільного закладу були нагороджено грамотами та подяками, нагороджено грамотою управління освіти вихователя закладу (за підсумками міського конкурсу) В. Дуброва, М. Ковтунович, Г. Федінчик, В. Кононенко, Т. Савонік, заступника директора з господарства Т. Гальчик (до дня 8 Березня). Згідно з існуючими законодавчими актами та Положеннями про щорічну грошову винагороду та преміювання працівник дошкільного закладу.

 1. 6. Стан дитячого травматизму:

 

Випадків виробничого та дитячого травматизму, за звітний період, зареєстровано одна травма гр. №7.

 1. Залучення педагогічної та батьківської громадськості навчального закладу до управління його діяльністю; співпраця з громадськими організаціями

 

У дошкільному закладі діє рада закладу, як колегіальний орган педагогів та батьків. На засіданнях розглядалися питання освітньо-виховної роботи, поліпшення умов перебування дітей в закладі.

Адміністрацією та вихователями закладу ведеться постійна планомірна робота по налагодженню співпраці з кожною сім’єю. Проводяться “Дні відкритих дверей”, батьківські збори, консультації та родинні свята, які проходять в закладі на високому рівні.

Варто відмітити, що в річному плані планується робота по оптимізації взаємодії педагога з батьками та громадськістю, метою якої є забезпечення колективного підходу у роботі з батьками по формуванню особистості дитини щодо ефективного впровадження Програми розвитку дитини «Українське дошкілля».

 1. 8. Дисциплінарна практика та аналіз звернень громадян з питань діяльності навчального закладу. Реагування керівника на зауваження та пропозиції, викладені батьківським комітетом, радою, батьками, представниками інших органів громадського самоврядування

На виконання Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 р., Указу Президента України № 700/2002 «Про додаткові заходи забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення», Інструкції з діловодства за зверненнями громадян, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 348, в дошкільному навчальному закладі №6 «Струмочок» заведений журнал обліку особистого прийому громадян.

За минулий 2017-2018 навчальний рік кількість усних звернень склала 27 з метою  щодо працевлаштування – 14, організація навчально – виховного процесу – 1, особисті питання – 4,письмове звернення – 1, різне – 7.

Щотижня я веду прийом громадян з особистих питань та з питань діяльності навчального закладу, розглядаю пропозиції, зауваження, прохання викладені батьками, радою, батьківським комітетом тощо, інформую управління освіти про прийняті рішення.

« 28 » травня  2019                        Директор                      А. Точинська

Залишити відповідь