УКРАЇНА

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ

ВАРАСЬКА МІСЬКА РАДА

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

НАКАЗ

 05.03.2019                                           Вараш                                                  № 29

Про організацію обліку дітей

дошкільного, шкільного віку

та учнів у територіальній громаді

Вараської міської ради

Відповідно до Положення про управління освіти виконавчого комітету Вараської міської ради, затвердженого рішенням Вараської міської ради від 09.06.2017 № 821, на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 №684 (зі змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2018) «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів», рішення виконавчого комітету Вараської міської ради від 28.02.2019 №16 «Про організацію обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів у територіальній громаді Вараської міської ради» з метою ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів, які проживають чи перебувають у межах територіальної громади Вараської міської ради

Н А К А З У Ю :

  1. Директорам закладів дошкільної та загальної середньої освіти :

1) забезпечити набір дітей та учнів до закладу згідно закріплених територій обслуговування згідно додатку;

2) щорічно, до 15 вересня, надавати управлінню освіти виконавчого комітету Вараської міської ради дані про всіх дітей та учнів, які зараховані до закладу (на кожний рік окремо);

3) не пізніше 15 числа наступного місяця інформувати про зміни в складі дитячого та учнівського контингенту (переведення, відрахування), у тому числі місце продовження здобуття учнями загальної середньої освіти (заклад освіти);

4) у разі відсутності учнів протягом 10 робочих днів підряд з невідомих або без поважних причин надавати територіальному органу Національної поліції та службі у справах дітей виконавчого комітету Вараської міської ради дані про таких учнів для провадження діяльності відповідно до законодавства, пов’язані із захистом їх прав на здобуття загальної середньої освіти.

  1. Головному спеціалісту управління М.Куськовцю, спеціалісту І категорії І.Шамі :

1) забезпечити ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів шляхом створення та постійного оновлення реєстру даних про них;

Щорічно до 01.09

2) складати та подавати статистичний звіт про кількість дітей дошкільного, шкільного віку та учнів за формою та у порядку, затвердженому МОН.

3.Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника управління А.Горайчука.

Начальник управління                                                                  О.Корень

                                                                              Додаток

                                                                               до наказу  управління освіти

                                                                                                                                                                   виконавчого комітету

                                                                                                                                                                   Вараської міської ради

                                                                                                                                                                   05.03.2019 №29

Територія обслуговування,

закріплена за закладами  дошкільної та загальної середньої освіти територіальної громади Вараської міської ради

 

Дошкільний  навчальний  заклад ( ясла-садок) №6 мікрорайон Перемоги: будинки: №№ 2, 16, 17,

18, 21, 22, 24,25,32/а,32/б,33/а,33/б,37, 37б, 40,

41,42, 43, 44, 46, 48/а, 48,49/а, 49, 50, 50/а, 51,

51/а

Заступник начальника управління освіти

виконавчого комітету Вараської міської ради                                  А.Горайчук

облік дітей

 

Залишити відповідь